Performance Chemicals

Turvallisuus

Tarjoamme katalysaattoreita poistamaan haitallisia kaasuja ja ylläpitämään hengityskelpoista ilmaa turvallisuustiloissa, joihin kuuluvat puhdastilat, prosessiteollisuuden suojahuoneet, kaivokset ja siviili- ja sotilaskäyttöiset sukellusveneet. Moleculite® hapettaa pieniä määriä vaarallista hiilimonoksidia henkilökohtaisissa suojavarusteissa tai erillisissä suodatinyksiköissä. Sofnolime®:a käytetään poistamaan hiilidioksidia. Sitä löytyy yksittäistuotteina tai suodatinkasetteina ja erillisinä sähköisinä suodatinyksikköinä. Happigeneraattorit, kemialliset happigeneraattorit, jotka tuottavat jopa 3341 litraan asti käyttökelpoista happea 40-60 minuutissa. Se on hapen suojalaite kriittisissä hengissäpysymistä ylläpitävissä ja ilmaa elävöittävissä tiloissa. Käytetään esimerkiksi suojahuoneissa ja sukellusveneissä.