Performance Chemicals

Teollisuus

Teollisuussovelluksissa käytetään usein katalysaattoreita suorittamaan haitallisia poistoja tai puhdistamaan juoksevia aineita.
Moleculite®-tuotetta käytetään CO:n muuntamiseksi korkeapainejärjestelmissä ja hengityskoneiden suodattimissa, otsonin ja etyleenioksidin kontrolloimiseksi ja vetykaasun poistamiseksi suljetuista tiloista. Ionex®:a käytetään hilana vetykaasun kryogeenisissa sovelluksissa tai jodin ja jodidin poistamiseksi happovirtauksista. Sofnolime®-tuotetta (soodalimen tuotenimi) käytetään poistamaan hiilidioksidia, rikkivetyä ja muita happamia epäpuhtauksia hiilivedyn prosessivirtauksista.