Täyte- ja reunamassat

Täyte- ja reunamassoja käytetään sandwich-rakenneosissa kennojen onteloiden paikalliseen vahvistamiseen esim. liitos- ja asennusosissa, joihin kohdistuu suuria kuormituksia. Voidaan käyttää myös rakenneosien reunojen vahvistamiseen. Näkyvät reunat voidaan kovettumisen jälkeen jyrsiä.

Tuotteet ovat saatavilla tiheysalueella 0,5 g/cm³ - 1,8 g/cm³. Sovellustapauksesta riippuen korostuu joko kevytrakenneominaisuus tai puristuslujuus.

Ominaisuudet

  • Kennorakenteen paikallinen vahvistaminen
  • Alhainen tiheys pienille rakenneosille
  • Korkea tiheys suurella puristuslujuudella
  • Osittain itsesammuva tai FST-palo-ominaisuuksilla

Tuotteet

  • Epocast 1645 FR
  • Epocast 1610
  • Epocast 1622 FST