Alumiiniyhdisteet

PINNOITTEET JA MUSTEET
Perusalumiiniyhdisteet teolliseen valmistukseen
Natriumaluminaatti (kiinteä ja nestemäinen), alumiinisulfaatti (kiinteä ja nestemäinen) titaanidioksidin päällystämiseen ja pigmenttien valmistuksessa.

Ainutlaatuiset, amorfiset alumiinihydroksidit painovärien ja lakka-öljyvärien valmistukseen.

 • Painovärien viskositeetin hallintaan
 • Korkean pinnoituskapasiteetin omaavien väritysmateriaalien valmistukseen
 • Värien kulumisenkeston parantamiseen


 • Alumiinihydroksidi NF

Alumiinihydroksidia NF käytetään painovärien ja värien viskositeetin hallinnassa, korkean peittokapasiteetin omaavien värien formulointiin ja värien ja pinnoitteiden kulumisenkeston parantamiseen.

 • Gecedral® TM
 • Gecedral® TM -yhdistettä käytetään painovärien ja värien viskositeetin hallinnassa, korkean peittokapasiteetin omaavien värien formulointiin ja värien ja pinnoitteiden kulumisenkeston parantamiseen.
 • Tehokas täyteaine maaleissa ja lakoissaTUNNELIRAKENNUS
Alkalivapaa kovettumisen kiihdytin tunnelirakennukseen

 • Kaikki ruiskubetonisovellukset, joissa vaaditaan korkeaa varhaislujuutta vaikuttamatta sen lopulliseen vahvuuteen
 • Märkä- ja kuivasuihkutusmenetelmiin
 • Eri Gecedral® -yhdistetyyppejä sopimaan kaikille sementeille
 • Optimaalinen sitomiskyky, korkea varhaislujuus ja alhainen murtuminen
 • Gecedral® F -yhdistetyypit ovat alkalivapaita ja ei-emäksisiä, ihoystävällisen pH-arvon omaavia liuoksia
 • Gecedral® F -yhdistetyypit ovat aitoja liuoksia, joiden aktiivisten aineiden pitoisuus on erittäin korkea

Alkaaliset kovettumisen kiihdyttimet

 • Kaikki ruiskubetonisovellukset, joissa vaaditaan korkeaa varhaislujuutta
 • Märkä- ja kuivasuihkutusmenetelmiin
 • Betonin hyvä koostumus ruiskutettaessa


SEMENTTI

 • Alumiinyhdisteet kovettumisen kiihdytykseen ja tiksotrooppisena vaikuttavana aineena
 • Jauhomainen kovettumisen kiihdytin eri sovelluksiin sementillä sidotuille muurauslaasteille, kipsille ja betonille
 • Tarjoamamme Gecedral® -yhdistetyypit ovat alkalivapaita ja ei-emäksisiä
 • Mikäli tuotetta käytetään tarkoituksen mukaisesti, vahvistaa Ruhrin alueen hygieniainstituutti Gelsenkirchenissä tuotteen turvallisuuden työlääketieteen ja vesihygienian suhteen
 • Natriumaluminaattijauhetta kovettumisen kiihdytykseen on saatavilla eri tyyppeinä


KERAMIIKKA

 • Alumiiniyhdisteet (alumiinisulfaatti, natriumaluminaatti) käytettäväksi tulenkestävien materiaalien valmistuksessa
 • Kovettumisen kiihdyttiminä alumiinisemeneteille
 • Raakalujuuden parantamiseen
 • Viskositeetin parantamiseen ja sedimentaation estämiseen keraamisissa lietteissä ja emaleissa


RAKENNUSALAN SEKÄ TEOLLISUUDEN TUOTTEET
Alumiinisulfaatti 17/18%

 • Alumiinikomponentti katalysaattoreiden ja muiden alumiiniyhdisteiden valmistukseen
 • Apuaine maalien, pinnoitteiden, titaanidioksidipigmenttien, tulenkestävien ja sementillä sidottujen materiaalien valmistukseen rakennusalalle


Alumiiniumsulfaatti, kalsinoitu
Kalsinoidut ja osittain kalsinoidut variantit sitomaan vettä sekä jähmettymisen ja kovettuminen kiihdyttiminä sementillä sidotuissa järjestelmissä

Natriumaluminaatti 53/55%

 • Katalysaattoreiden ja muiden alumiiniyhdisteiden valmistukseen
 • Apuaine värien, titaanidioksidipigmenttien, tulenkestävien materiaalien, emalien ja sementti-sidottujen järjestelmien valmistukseen
 • Jähmettymisen ja kovettumisen kiihdyttiminä sementillä sidotuissa järjestelmissä.


Natriumaluminaatti, kiinteä

 • Mineraalinen, alkaalinen lisäaine jähmettymisen ja kovettumisen kiihdyttimenä sementillä sidotuissa muurauslaasteissa ja betonissa
 • Komponentti kovettumisen kiihdytyssekoituksille kuiva- ja märkäruiskutusprosesseissa
 • Kovettumisen kiihdytin seuraaville sovelluksille: sementillä sidotut järjestelmät ja erikoismuurauslaastit, ruiskubetoni märkä- ja kuivaruiskutusprosessi, betoni öljynporauksessa


Gecedral® F
Nestemäinen kovettumisen kiihdytin, alkalivapaa, tunnelinrakennus- ja kaivostyössä

Gecedral® L
Alkaalivapaa kovettumisen kiihdytin sementillä sidotuille muurauslaasteille, betonille, valubetonille ja kevytbetonille

Gecedral ® N

 • Apuaine hionta-aineiden tuotannossa, sakeuttamisaineena kipsissä ja muurauslaasteissa
 • Erittäin aktiivinen, amorfinen alumiinihydroksidi käytettäväksi lisäaineena sementti- ja kipsisidotuissa seoksissa

Amorfiiniin alumiinihydroksijauheeseen pohjautuva tekninen täyttöaine:

 • Apuaine jarrupäällysteiden ja hionta-aineiden tuotannossa
 • Vahvistava täyteaine luonnonkumille ja synteettiselle kumille ja fenoliformaldehydihartseille
 • Rakenteellinen täyteaine synteettisille hartsiseoksille


Gecedral® TM

 • Tiksotrooppinen aine sementille, kipsilaastille ja muurauslaasteille
 • Viskositeettia säätävä lisäaine kuivalaastille sementtipinnassa ja kalkkisementtipohjalla
 • Parantaa tiksotrooppista käyttäytymistä sementtimäisissä laasteissa tai kalkkisementtipohjalla viivästämättä kovettumista


GECEDRAL® P 200
Suorituskykyinen, alkalivapaa jauhemainen kovettumisen kiihdytin sementillä sidotuille laasteille, muurauslaasteille, liimalle ja betonille

GECEDRAL® P 220
Suorituskykyinen, alkalivapaa jauhemainen kovettumisen kiihdytin sementillä sidotuille laasteille, muurauslaasteille, liimalle ja betonille

Gecedral ® P 500
Alkalivapaa jauhemainen kovettumisen kiihdytin kuivalle ruiskubetonille, sementillä sidotuille muurauslaasteille, betonille, valubetonille ja kevytbetonille

GECEDRAL® AS / Gecedral® AS 23

 • Aktiivi, helposti liukeneva erittäin tiivistetty alumiinilähde sovellettavaksi sementillä sidotuissa järjestelmissä
 • Alkalivapaa kovettumisen kiihdytin sementillä sidotuille muurauslaasteille ja betonille


Gecedral® BZ 111

 • Alkaalivapaa ja ympäristöystävällinen kovettumisen kiihdytin sementillä sidotuille muurauslaasteille, betonille, valubetonille ja kevytbetonille
 • Kovettumisen kiihdytin on standardin DIN EN 934-2 mukainen