Liimat, Tiivistysaineet

Metakrylaattiliimat

Metyylimetakrylaattiliimoilla (MMA) on erilainen kovettumismekanismi. Reaktiot perustuvat metakryylihapon estereihin. Reaktiivisen systeemin kovettuminen tapahtuu radikaalipolymerisaation periaatteella. Nopeasti kovettuvilla metyylimetakrylaattiliimoilla on mahdollista saavuttaa leikkauslujuus, joka ylittää 30 Mpa ennen tuotteen vanhenemista. Reaktionopeus kasvaa lyhyessä ajassa (minuuteissa) tuottamaan nopeamman voiman kasvun. Siksi useissa tapauksissa voidaan saavuttaa funktionaalinen 5 Mpa-kovettuminen vain 5 minuutissa.

  • Permabond® Metylmetakrylaattiliimat