Liimat, Tiivistysaineet

Anaerobiset liimat

Anaerobisia liimoja käytetään kuten 1-komponenttisysteemejä. Määritetyt akryylihappoesterin (modifoidut) monomeerit kovettuvat radikaalin ketjumekanismin avulla kuten metyylimetakrylaatit. Kovettumisprosessi voi tapahtua ainoastaan hapettomassa tilassa (anaerobisesti). Jos näitä liimoja käytetään suljetuissa metalli- kuiluissa, hapettomuus saa kovettumisen aikaan. Tämä erityispiirre mahdollistaa pitkän avoimen ajan.
Anaerobiset liimat on kehitetty käytettäväksi ns. kierrestopparina, ne estävät metallikiinnikkeiden tärinästä tai lämpölaajenemisesta aiheutuvan löystymisen ja turvaavat korroosion kestävät tiivisteet. Liimoja käytetään putkien tiivisteinä teollisuuden eri aloilla, palonsuojelu mukaan luettuna. Kolmas käyttöalue ovat tiivisteet, jotka sisältävät korkeaviskoosisia tiivisteaineita. Niiden teho on kehitetty vastaamaan tiivistykselle asetettuja erityisvaatimuksia.

  • Permabond® Anaerobiset liimat