Laadunhallinta EN 9120 mukaisesti ilmailuteollisuudelle

Ilmailu- ja avaruusteollisuus asettaa tiukat vaatimukset turvallisuudelle, laadulle ja luotettavuudelle. Yritykset vastaavat itse valmistamistaan tuotteista täydessä laajuudessa ilmailuviranomaisille, sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että ilmailu- ja avaruusteollisuuden toimittajien laatu varmistetaan toimitusketjun kaikilla tasoilla. Offenbachissa sijaitsevan keskusvaraston EN 9120 mukaisella sertifioinnilla Bodo Möller Chemie osoittaa, että se täyttää erikoiskemikaalien jakeluorganisaationa ilmailu- ja avaruusteollisuuden alakohtaiset tiukat laatuvaatimukset ja on siten kemiakaalien jakelun ja pakkauksen pätevä kumppani ilmailuteollisuudelle.

Standardissa EN 9120 kuvataan laadunvarmistusvaatimukset ilmailuteollisuudessa käytettävien osien myyjille, varastonpidolle ja jakelulle. Se kattaa koko ilmailu- ja avaruusalan. Kuten kaikki EN9100-sarjan standardit myös EN 9120 perustuu ISO 9001 järjestelmään. Siten EN 9120 mukainen sertifiointi sisältää myös ISO 9001 sertifioinnin. Standardisarjaan EN 9100 sisältyvät pääasiassa seuraavat vaatimukset:

  • Täydellisen läpinäkyvät tallennusmenetelmät tuotteiden koko toimitusketjusta
  • Asiakkaan ja ilmailuviranomaisten välisten rajapintojen määritys menetelmissä
  • Todentamis- ja validointitoimintojen määritys, suorittaminen ja dokumentointi
  • Sarjatuotannon ensimmäisten tuotemallien testien määrittäminen, suorittaminen ja dokumentointi

Euroopan ilmailu- ja avaruusteollisuuden liitto (European Association of Aerospace Industries) ja USA:n autoinsinöörien liitto (Society of Automotive Engineers) ovat laatineet yhdessä vuonna 1999 standardisarjan EN/AS 9100. Se on teknisesti Amerikassa voimassa olevien SAE AS 9100/9110/9120 standardien sekä japanilaisen standardin JISQ 9100 mukainen. EN/AS 9100 mukaisesti sertifioidut yritykset täyttävät näin ilmailu- ja avaruusteollisuuden kansainväliset vaatimukset.

todistus EN 9120