Tiedotus tietosuojasta - Verkkosivusto Bodo Möller Chemie GmbH

I. Yleistä
1. Laajuus

Seuraavassa haluamme antaa teille tietoa siitä, kuinka me, Bodo Möller Chemie GmbH, (tästä lähtien ”me” tai ”valvoja”) käytämme henkilökohtaisia tietojanne, kun käytätte nettisivustoamme, yhteydenottolomaketta tai uutiskirjettämme.
2. Henkilökohtaisten tietojen käsittelyn valvoja sekä tietosuojavaltuutettu

a. Valvoja
Bodo Möller Chemie GmbH
Senefelderstraße 176
D-63069 Offenbach am Main
Puh. +49 (0) 69 838326-0
Faksi: +49 (0) 69 838326-199
info@bm-chemie.de
www.bm-chemie.de

B. Tietosuojavaltuutettu
Peter Weiss
Bodo Moeller Chemie GmbH
Senefelderstraße 176
D-63069 Offenbach
Fon:+49(0)69838326-0
Faksi:+49(0)69838326-166
Sähköposti: privacy@bm-chemie.de

3. Määritelmät
3.1 Yleinen tietosuojasäännös - GDPR

GDPR on EUROOPAN PARLAMENTIN JA VALTUUSTON SÄÄNNÖS (EU) 2016/679, päivätty 27. Huhtikuuta 2016, liittyen luonnollisen henkilön suojaamiseen suhteessa henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn, sekä tällaisen tiedon vapaaseen liikkumiseen, kumoten direktiivin 95/46/EY (yleinen tietosuojasäännös).
3.2 Vastaanottaja
”Vastaanottaja” tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, julkista virkamiestä, edustajantointa tai mitä tahansa muuta elintä, jolle henkilökohtaisia tietoja annetaan, oli tämä sitten kolmas osapuoli tai ei. Sellaisia julkisia virkamiehiä, jotka saattavat saada henkilökohtaisia tietoja liittyen johonkin tiettyyn tiedusteluun unionin tai jäsenvaltion lain puitteissa, ei pidetä vastaanottajina. Tällaisten julkisten virkamiesten tekemän tietojenkäsittelyn tulee noudattaa sovellettavia tietosuojasääntöjä käsittelyn tarkoitusten mukaan.
3.3 Henkilökohtaiset tiedot
”Henkilökohtaiset tiedot” tarkoittaa mitä tahansa tietoa, joka liittyy tietojen kohdehenkilöön (artikla 4, pykälä 1, GDPR).
3.4 Tietojenkäsittely
Mikä tahansa operaatio tai operointisarja, joka liittyy henkilökohtaisiin tietoihin tai henkilökohtaisten tietojen sarjoihin, olipa se automaattista tai ei, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjesteleminen, jäsentäminen, varastoiminen, sovellutus tai muuttaminen, esillesaanti, konsultointi, käyttö, paljastaminen tiedonsiirrolla, levittäminen tai muutoin saataville asettaminen, ryhmittely tai yhdistely, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen (artikla 4, pykälä 2, GDPR).
3.5 Valvoja
GDPR-artikla 4:n, pykälä 7:n mukaan, ”valvoja” tarkoittaa elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilökohtaisten tietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
II. Tietojenkäsittelyn tarkoitukset ja laillinen perusta
1. Henkilökohtaisten tietojen käsittely, kun käytte verkkosivustollamme sekä osana markkinointimenetelmiä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja sosiaalisilla verkkojärjestelmillä

Kun avaatte verkkosivustomme, selaimenne siirtää tietyt tiedot verkko-serveriimme. Tämä tehdään johtuen teknisistä syistä, ja se on tarpeen, jotta pyytämänne tiedot voidaan toimittaa teille. Jotta pääsynne verkkosivustoille helpottuu, seuraavia tietoja kerätään, talletetaan lyhyesti sekä käytetään:

 • IP-osoite
 • Sisäänmenon päivä ja ajankohta
 • Aikaero suhteessa Greenwichin aikaan (GMT)
 • Haun sisältö (tietty sivu)
 • Pääsyn tila/HTTP-status-koodi
 • Siirrettyjen tietojen määrä
 • Verkkosivusto, joka pyytää sisäänpääsyä
 • Selain, kieli-asetukset, selaimen ohjelmiston käyttöjärjestelmän versio sekä pinta-ala

Sen lisäksi, suojataksemme laillisia etujamme, tallennamme tällaiset tiedot rajoitetuksi ajaksi, jotta voimme aloittaa henkilökohtaisten tietojen jäljittämisen siinä tapauksessa, että servereihimme yritetään päästä sisään tai on päästy sisään ilman lupaa. Meillä on lupa käsitellä henkilökohtaisia tietojanne artiklan 6(1)(f) GDPR mukaan.
1.1 Evästeet
Tämä verkkosivusto käyttää niin sanottuja ”evästeitä”. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka varastoidaan päätteenne muistiin selaimenne kautta. Evästeet eivät voi käyttää ohjelmia tai välittää viruksia tietokoneeseenne. Niiden tarkoitus on tehdä Internetin tarjonnasta yleisesti ystävällisempää ja tehokkaampaa käyttäjälle.
Tarkasteltaessa tietojen yksityisyyden tärkeyttä sekä velvollisuuksiamme rehellisyyteen, tarjoamme alla tietoja evästeistä, siitä kuinka me niitä käytämme verkkosivustollamme ja siitä, mitä vaihtoehtoja teillä on jos, huolimatta niiden eduista, haluatte kytkeä evästeet pois päältä.

1.1.1 Termistö
Kun yrittää ymmärtää evästeitä ja niiden kontrollointia, on avuksi tuntea hiukan termejä:

 • Evästeet, jotka asennetaan laitteeseenne sen organisaation toimesta, joka ylläpitää verkkosivustoa jolla käytte, ovat nimeltään ”ensimmäisen osapuolen” evästeet.
 • Evästeet, jotka asennetaan laitteeseenne toisen organisaation toimesta sen verkkosivuston kautta jolla käytte, ovat nimeltään ”kolmannen osapuolen” evästeet. Esimerkkinä voidaan mainita evästeet, jotka asentaa siihen erikoistunut verkkosivustojen analysointi-yhtiö, joka toimittaa verkkosivuston omistajalle tietoja verkkosivuston kävijämääristä.
 • Niin sanotut ”itsepintaiset evästeet” pysyvät laitteessanne myös sen jälkeen, kun suljette Internet-selaimenne. Tällaiset evästeet aktivoituvat jokaisella kerralla, kun käytte sellaisella verkkosivustolla, joka loi nuo kyseiset evästeet. Esimerkiksi, jos verkkosivusto käyttää ”itsepintaista evästettä” muistaakseen tietonne sisäänkirjautumiseen, ei teidän tarvitse antaa näitä tietoja jokaisella kerralla, kun käytte verkkosivustolla.
 • Vastakohtana ovat sessio-evästeet. Ne ovat väliaikaisia, ja niitä käytetään yleensä tarkoituksena mahdollistaa verkkosivuston operointi, esimerkiksi mahdollistamalla käyttäjän liikkuminen sivulta sivulle ilman uutta sisäänkirjautumista. Kun suljette selaimenne, kaikki sessio-evästeet poistetaan.
 • ”Flash-evästeet” asennetaan verkkosivustoilta, joilla on viestimiä (esim. videoleikkeitä). Tähän tarvitaan erityiset ohjelmat. Tämä mahdollistaa sen, että sisältöjä voidaan ladata ja tietoja varastoida nopeammin, esim. tieto siitä, että sisältöön on menty laitteestanne.

1.1.2 Evästeet, joita käytämme
Jotta käyttäjän elämyksiä voidaan tehostaa, tämä verkkosivusto käyttää ”itsepintaisia evästeitä” ja ”sessio-evästeitä” niissä tarkoituksissa, jotka alla selitetään. Nämä evästeet ovat yleensä ”ensimmäisen osapuolen” evästeitä, mutta ne voivat myös olla ”kolmannen osapuolen” evästeitä.
(1) Verkkosivuston toiminnalisuus
Evästeet, jotka ovat välttämättömiä verkkosivustomme teknisen toiminnan kannalta, tai jotka mahdollistavat haluamanne palvelun tai vaihtoehdon. Esimerkkinä mainitaan eväste, joka ”muistaa” käyttäjätunnuksenne, jotta voitte pysyä sisäänkirjautuneena suojatuissa pankkiyhteyksissä, tai eväste, joka muistaa valitsemanne maan ja kielen.
(2) Verkkosivuston suorituskyvyn tarkastelu
Evästeet, joiden avulla voimme kehittää verkkosivustoamme. Ne antavat meille keräytymätilastoja siitä, kuinka monta käyttäjää käy sivustolla, mitä osia sivustosta katsotaan eniten, sekä tietoja siitä, missä kaupungissa tai millä maantieteellisellä alueella nämä käyttäjät ovat. Nämä evästeet voidaan asentaa kolmannen osapuolen analytiikka-palvelun toimesta, sopimuksella kanssamme.

(3) Jäljitys- ja kohdistus-evästeet
Jotta voimme antaa teille mahdollisimman olennaista tietoa tuotteistamme ja palveluistamme, käytämme evästeitä, joiden avulla olemme tietoisia siitä, mitä sisältöä olette katsoneet verkkosivustollamme.
Voimme myös käyttää tätä tietoa mainoskampanjoissamme kolmansien osapuolten verkkosivustoilla. Siinä tapauksessa saatamme saada myös tietoa markkinointikumppaniemme verkkosivustoista, siis niistä sivustoista, joilla näitte mainoksemme. Samoin kolmannet osapuolet voivat esittää mainoksiaan verkkosivustollamme, ja he saattavat tulla tietoisiksi siitä, että olette käyneet verkkosivustollamme.
1.1.3 Miten hallita evästeitä sekä laillinen peruste
Emme välitä tietoa joka on varastoitunut evästeisiin, kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustanne. Voitte myös katsoa verkkosivustomme sisältöä ilman evästeitä. Jotta estätte Internet-selaimenne evästeiden käytön, voitte (1) kieltää evästeiden käytön kun menette sisään verkkosivustollemme evästeiden asettajan kautta tai (2) voitte deaktivoida evästeiden käytön Internet-selaimenne asetusten kautta. Voitte käyttää aputoimintoja Internet-selaimessanne halutessanne tietää miten deaktivoida ja/tai poistaa evästeet selaimesta. Huomatkaa, että evästeiden deaktivointi/poisto saattaa aiheuttaa sen, etteivät jotkin toiminnot verkkosivustollamme enää toimi odotetulla tavalla. Evästeet, jotka ehkä tarvitaan joihinkin toimintoihin verkkosivustollamme, esitetään alla. Lisäksi evästeiden deaktivointi/poisto vaikuttaa vain Internet-selaimeen, jota tarkoitukseen käytetään. Täten evästeiden deaktivointi/poisto tulee tarpeen mukaan toistaa muissa Internet-selaimissa.
Meillä on lupa käyttää toiminto-evästeitä artiklan 6(1)(f) GDPR mukaan. Käytämme evästeitä ja muita tarkastelutekniikoita vain aikaisemmin vapaaehtoisesti antamanne suostumuksen mukaan sekä artiklan 6(1) (a) GDPR mukaan. Ilmoitatte suostumuksenne, jonka voitte milloin tahansa peruuttaa, painamalla ”hyväksy”-näppäintä, poistamalla evästeiden asettajan tai jatkamalla aktiivista verkkosivustomme käyttöä.
Varastoimme tätä tietoa, kunnes kyseeessä oleva eväste vanhentuu tai kunnes poistatte sen.
Lisätiedot siitä, miten henkilökohtaisia tietojanne käsitellään käyttäen evästeitä ja siitä, miten voitte peruuttaa aiemmin vapaaehtoisesti antamanne suostumuksen, on kuvattu tämän ohjeiston asiaan liittyvissä osissa.
1.2 Verkko-analytiikka
1.2.1 Google-analytiikka

(1) Tämä verkkosivusto käyttää Google-analytiikkaa, joka on Google Inc.-yhtiön (”Google”) analyysi-palvelu. Google-analytiikka (”Google Analytics”) käyttää ”evästeitä”, jotka ovat tekstitiedostoja, jotka asetetaan tietokoneeseenne. Niiden avulla verkkosivusto tarkastelee sitä, miten käyttäjät sivustoa käyttävät. Se tieto, jonka eväste luo liittyen siihen, miten te tätä verkkosivustoa käytätte, siirretään yleensä Google-serveriin USA:han ja tieto varastoidaan sinne. On kuitenkin niin, että jos IP-osoitteen anonyymi käyttö on aktivoituna tällä verkkosivustolla, Google etukäteen redusoi IP-osoitteenne Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa valtioissa, jotka ovat osallisia Euroopan talousalueen sopimuksessa. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite siirretään Google-serveriin USA:ssa ja lyhennetään siellä. Tämän verkkosivuston operaattorin puolesta, Google käyttää tätä tietoa arvioidakseen verkkosivuston käyttöänne, kootakseen raportteja verkkosivusto-aktiivisuudesta ja tarjotakseen verkkosivuston operaattorille lisäpalveluita liittyen verkkosivustoon sekä Internetin käyttöön.
(2) IP-osoite, jonka selaimenne siirtää Google-analytiikan sisällä, ei yhdisty muuhun Google-dataan.
(3) Voitte kieltää evästeiden käytön valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimessanne. Mutta huomatkaa, että jos teette niin, ette ehkä voi käyttää verkkosivuston täyttä toimintakykyä. Voitte peruuttaa suostumuksenne ja estää Googlea keräämästä dataa, jonka eväste on luonut ja liittyy verkkosivuston käyttöönne (mukaan lukien IP-osoitteenne), ja voitte estää Googlea käsittelemästä tätä dataa lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen, joka on saatavilla seuraavasta hyperlinkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4) Tämä verkkosivusto käyttää Google-analytiikkaa liittymällä "_anonymizeIp()". Tuloksena IP-osoitteet käsitellään edelleen lyhennetyssä muodossa, täten henkilökohtainen yhteys voidaan estää. Siinä määrin kuin teistä kerätty tieto sisältää yhteyden henkilöönne, tämä yhteys poistuu välittömästi ja henkilökohtainen tieto tuhoutuu heti.
(5) Käytämme Google-analytiikkaa verkkosivustomme käytön kehittämiseen ja verkkosivustomme tarkasteluun. Voimme kehittää tarjontaamme ja teemme siitä teille käyttäjänä kiinnostavampaa. Niissä poikkeustapauksissa, joissa henkilökohtaista tietoa siirretään USA:han, Google noudattaa EU-US-yksityisyyssuojaa, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

(6) Kolmannen osapuolen tieto: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faksi: +353 (1) 436 1001.
Ehdot & edellytykset: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Tiedon suojaus: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
Yksityisyyskäytäntö: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

1.2.2 Google-analytiikka, jälleenmarkkinointi
(1) Verkkosivustomme käyttävät Google-analyytikan jälleenmarkkinointia liitettynä Google AdWords-yhdistelmälaite- toimintoihin sekä Google DoubleClick-toimintoihin (ks. kappaleet 1.2.3 sekä 1.2.4). Tarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
(2) Tämä toiminto mahdollistaa mainostuksen kohderyhmien, jotka Google Analytics Remarketing on luonut, yhdistämisen Google AdWordsin ja Google DoubleClickin yhdistelmälaitetoimintoihin. Tällä tavoin etuihinne liittyvät, personoidut mainosviestit sovellettuna teihin sen mukaan, miten aiemmin olette palveluita käyttänyt ja minkälainen on surffaus-käyttäytymisenne päätelaitteella (esim. matkapuhelin), voidaan esittää myös muilla laitteillanne (esim. tabletilla tai pöytätietokoneellanne).
(3) Jos olette antanut suostumuksenne, Google yhdistää verkko- ja sovellusselaushistorianne Google-tiliinne tätä varten. Tällä tavalla samat personoidut mainosviestit voidaan toimittaa kaikille laitteille, joihin kirjaudutte sisään käyttäen Google-tiliänne. Jotta tätä toimintoa voidaan tukea, Google Analytics/Google-analytiikka kerää Google-todennettuja käyttäjätunnuksia, jotka väliaikaisesti ovat liitettyinä Google-analytiikka-dataamme. Tarkoitus on määrittää ja luoda kohderyhmiä yhdistelmälaitemainostukseen.
Voitte peruuttaa suostumuksenne yhdistelmälaitemainostukseen/-kohdistukseen kytkemällä personoidun mainostuksen pois päältä Google-tilissänne seuraamalla tätä hyperlinkkiä: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .
(4) Yhteenveto siitä datasta, joka Google-tililtänne kerätään, perustuu yksinomaan suostumukseenne, jonka voitte antaa tai peruuttaa Googlelle (artikla 6 (1) (a) GDPR). Sellaisissa tiedonkeruuoperaatioissa, joita ei kerätä Google-tilissänne (esim. koska teillä ei ole Google-tiliä tai olette kieltänyt tiedonkeruun), perustuu tiedonkeruu aiemmin meille vapaaehtoisesti antamaanne suostumukseen (artikla 6(1) (a) GDPR).
Lisätietoja tästä ja Googlen yksityisyyskäytännöstä saatte täältä: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ .
(5) Tämä verkkosivusto käyttää Google-analytiikan ”väestötieteelliset piirteet”-toimintoa. Tämä mahdollistaa sellaisten raporttien luomisen, joissa on tiedot sivuston kävijöiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksenkohteista. Tämä data saadaan kiinnostuksenkohteisiin liittyvästä Google-mainostuksesta sekä kävijätiedoista kolmansilta osapuolilta. Tätä dataa ei voi kohdistaa tiettyyn henkilöön. Voitte kytkeä tämän toiminnon pois päältä milloin tahansa käyttämällä näytön asetuksia Google-tilissänne tai
voitte estää Google-analytiikkaa keräämästä tietojanne klikkaamalla seuraavaa hyperlinkkiä. ”Jätä väliin”-eväste on saatavilla, se estää tietojenne keruun tulevilla käynneillänne verkkosivustolla: Disable Google Analytics.
Täten annatte julki suostumuksenne peruutuksen.
Lisätietoja siitä, miten Google-analytiikka käsittelee dataanne sekä Googlen yksityisyyskäytännöstä saatte tästä hyperlinkistä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
1.2.3 Google AdWords
(1) Verkkosivustomme käyttää Google AdWords-palvelua. Google AdWords on verkkomainostusohjelma, jonka tarjoaa Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Käytämme jälleenmarkkinointitoimintoa Google AdWords-palvelussa. Toiminto ”jälleenmarkkinointi” mahdollistaa meille sen, että voimme näyttää mainoksia verkkosivustomme käyttäjille heidän mielenkiintonsa kohteen mukaan toisilla verkkosivustoilla Google-näyttöverkossa (itse Googlessa; ns. ”Google ads” tai muilla verkkosivustoilla). Tätä tarkoitusta varten käyttäjien vuorovaikutus verkkosivustollamme analysoidaan. Esimerkiksi; mistä tarjouksista käyttäjä oli kiinnostunut. Tämä tehdään, jotta voimme esittää kohdistettua mainostusta käyttäjille jopa sen jälkeen, kun he ovat käyneet verkkosivustollamme käyttäen muita sivuja. Jotta tämä voidaan tehdä, asettaa Google selaimiin tietyn numeron käyttäjille, jotka käyvät tietyissä Google-palveluissa tai verkkosivustoilla Google-näyttöverkossa. Tätä numeroa, jonka nimi on ”eväste”, käytetään näiden käyttäjien sivustoilla käyntien kirjaamiseen. Tätä numeroa käytetään yksinomaan verkkoselaimen tunnistamiseen tietyssä tietokoneessa eikä henkilön tunnistamiseen.
(2) Voitte peruuttaa aiemmin antamanne suostumuksen ja kytkeä Googlen evästeiden käytön pois päältä käyttäen seuraavaa hyperlinkkiä ja lataamalla ja asentamalla sieltä saatavan liitännäisen: https://www.google.com/settings/ads/plugin . Lisätietoja Googlen jälleenmarkkinoinnista sekä Googlen yksityisyyskäytännöstä saatte täältä: http://www.google.com/privacy/ads/ .
(3) Sen lisäksi käytämme niin sanottua konversio-jäljitystä Google AdWords-palvelun käytössä. Kun klikkaatte Googlen tarjoamaa mainosta, konversio-jäljityseväste asennetaan tietokoneeseenne tai laitteeseenne. Nämä evästeet vanhentuvat 30 päivän kuluttua, ja niitä käytetään vain henkilötunnistukseen. Sitä tietoa, jota kerätään käyttäen konversio-evästettä, käytetään konversio-tilastojen luomiseen niille AdWords-asiakkaille, jotka ovat valinneet konversio-jäljityksen.
(4) Voitte peruuttaa suostumuksenne ja kieltää evästeiden käytön valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimessanne. Mutta huomatkaa, että jos teette näin, ette ehkä voi käyttää tämän verkkosivuston täyttä toimintakykyä. Lisäksi voitte kytkeä selaimessanne pois päältä Googlen mielenkiintoon perustuvat mainokset sekä mielenkiintoon perustuvat Google-mainokset Internetissä (Google-näyttöverkon puitteissa). Tämän voitte tehdä klikkaamalla ”Off”-näppäintä täällä: http://www.google.de/settings/ads tai kytkemällä ne pois päältä täällä: http://www.aboutads.info/choices/. Halutessanne lisätietoja eri valinnoista ja yksityisyydestä Googlessa, katsokaa tietoja täältä: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1 .
(5) Niissä poikkeustapauksissa, joissa henkilökohtaista tietoa siirretään USA:han, Google noudattaa EU-US-yksityisyyssuojaa, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
1.2.4 Google DoubleClick / ”Google-tuplaklikkaus”
(1) Tämä verkkosivusto käyttää Internet-markkinointityökalua nimeltä ”DoubleClick by Google”. DoubleClick käyttää evästeitä tarjotakseen mainoksia asiaan liittyville käyttäjille, kehittääkseen mainostuksen suoritusraportteja, tai estääkseen käyttäjää näkemästä samoja mainoksia useammin kuin kerran. Google käyttää eväste-tunnistetta jäljittääkseen, mitä mainoksia esitetään missäkin selaimessa ja estääkseen sen, ettei mainoksia esitetä useammin kuin kerran. Lisäksi DoubleClick saattaa käyttää eväste-tunnisteita kerätäkseen konversioita liittyen mainoshakuihin. Tässä on esimerkiksi kyse siitä, kun käyttäjä näkee ”tuplaklikkaus”-mainoksen ja käy myöhemmin mainostajan verkkosivustolla samalla selaimella sekä ostaa sieltä jotain. Googlen ilmoituksen mukaan DoubleClick-evästeet eivät sisällä mitään henkilökohtaista tietoa.
(2) Johtuen käytetyistä markkinointityökaluista, selaimenne luo suoran yhteyden Google-serveriin automaattisesti. Me emme voi vaikuttaa siihen, missä laajuudessa ja myöhemmin millä tavalla Google käyttää kerättyä dataa tämän työkalun avulla Täten annamme teille tietoja sen mukaan mitä itse tiedämme: DoubleClick-käytöllä Google saa ne tiedot, jotka olette ottaneet esille siinä laajuudessa mikä liittyy Internetissä oloomme ja tiedot mainoksistamme, joita olette klikanneet. Jos olette rekisteröitynyt Google-palveluun, Google saattaa liittää käyntinne Google-tiliinne. Jopa silloin, jos ette ole rekisteröitynyt Googlessa tai ette ole kirjautunut sisään, on olemassa mahdollisuus, että palvelun tarjoaja saattaa saada ja tallentaa IP-osoitteenne.
(3) Voitte peruuttaa aiemmin vapaaehtoisesti antamanne suostumuksen sekä estää osallisuutenne tähän jäljitysmenettelyyn eri tavoilla:
a) asettamalla selaimenne ohjelmat tarvittavalla tavalla, varsinkin kun estätte kolmannen osapuolen evästeet, jolloin ette saa mainoksia miltään kolmannen osapuolen palveluiden tarjoajalta;
b) kytkemällä konversio-jäljityksen evästeet pois päältä, asettamalla selaimenne estämään evästeet toimialueella ”www.googleadservices.com”; https://www.google.de/settings/ads ", joka poistetaan kun poistatte evästeenne;
c) deaktivoimalla kiinnostuksen kohteeseenne perustuvat mainokset niiden tarjoajilta, jotka ovat osa ”About Ads”-itsesäätely- mainostusta, käyttäen hyperlinkkiä: http://www.aboutads.info/choices ", tämä asetus poistuu jos poistatte evästeenne;
d) deaktivoimalla pysyvästi selaimissa Firefox, Internet Explorer tai Google Chrome, käyttäen hyperlinkkiä: http://www.google.com/settings/ads/plugin .
Huomatkaa, että tässä tapauksessa ette ehkä voi käyttää tämän tarjonnan kaikkia toimintoja niiden täydessä määrässä.
(4) Jos haluatte lisätietoja Googlen DoubleClick-toiminnosta, seuratkaa hyperlinkkiä: https://www.google.de/doubleclick sekä http://support.google.com/adsense/answer/2839090 , ja lisäksi yleisiä tietoja Googlen tietosuojauksesta saatte täältä: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1. Vaihtoehtoisesti voitte käydä Network Advertising Initiative (NAI)-verkkosivustoilla: http://www.networkadvertising.org . Google noudattaa EU-US-yksityisyyssuojausta; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
1.3 Hyperlinkkejä sosiaalisen median verkkosivustoille
Verkkosivustollamme löydätte hyperlinkkejä sosiaalisen median tietoverkkoihin, kuten Facebook ja Twitter. Nämä eivät ole liittännäisiä, jotka Facebook tai Twitter toimittaa, koska ne jo välittävät dataa tarjoajalle kun sivu ladataan, ilman että käyttäjällä olisi siihen mitään vaikutusta. Sosiaalisen median tietoverkkojen näppäinten takana on vain hyperlinkki sosiaalisen median tietoverkkoon, mukaan lukien jaettavan verkkosivuston siirtotoiminto. Käyttäjän tietoja ei siirretä verkkosivustolta sosiaalisen median tietoverkkoon. Jos olette jo sisäänkirjatuneena kyseessä olevaan sosiaalisen median palveluun silloin, kun klikkaatte näppäintä, jako-dialogi huomaa tämän, jolloin voitte jakaa sisällön suoraan. Jos näin ei ole, teitä pyydetään kirjautumaan sisään sosiaalisen median tietoverkkoon. Siitä lähtien olette kyseessä olevan sosiaalisen median tietoverkon verkkosivustolla. Tietoja kyseisten palveluiden tarjoajien tietojenkäsittelystä saatte alla esitetyistä yhteystiedoista.

1.3.1 Facebook:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin; Ireland (“Facebook”)
http://www.facebook.com/policy.php;
Lisätietoja: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications & http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo .
Facebook noudattaa EU-US-yksityisyyssuojausta, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.3.2 Twitter: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Halutessanne lisätietoja, klikatkaa seuraavaa hyperlinkkiä:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
2. Yhteydenottolomake
Voitte ottaa meihin yhteyttä suoraan käyttäen yhteydenottolomakkeita, jotka ovat verkkosivustollamme. Erityisesti voitte antaa meille seuraavia tietoja:

 • Yhtiö, toimiala
 • Etunimi ja sukunimi, puhuttelu
 • Postinumero, kaupunki, maa
 • Yhteydenottotiedot (esim. osoite, puhelinnumero)
 • Viesti
 • Asiaan liittyvä tuoteryhmä (esim. liima-aineet, tekstiiliteollisuus)

Keräämme, käsittelemme ja käytämme yhteydenottolomakkeen kautta antamaanne tietoa yksinomaan yksittäisten pyyntöjenne prosessoimiseen. Tietojen prosessoiminen on siten oikeutettua artiklan 6 (1) (f) GDPR mukaan. Jos yhteydenotto sähköpostilla on tarkoitettu sopimuksen tekoa varten, sen prosessoimisen laillinen perusta on artikla 6 (1) (b) GDPR.
3. Pyynnöt käyttäen sähköpostia
Voitte ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla. Jos lähetätte meille sähköpostia, keräämme, tallennamme ja prosessoimme seuraavia tietoja:

 • Etunimiä ja sukunimiä,
 • sähköpostiosoite,
 • yhteystiedot, jotka spesifoitu signeerauksessa,
 • viestinne sisältö sekä
 • liittämänne tiedostot.

Tietojanne käsitellään vain siinä määrin kuin se on tarpeen liittyen pyyntöönne/kysymykseenne; jotta voimme vastata siihen ja olla kirjeenvaihdossa kanssanne.
Sähköpostilla tehtyjen tiedustelujen laillinen perusta on määritelty artiklassa 6 (1) (f) GDPR. Jos yhteydenotto sähköpostilla on tarkoitettu sopimuksen tekoa varten, sen prosessoimisen laillinen perusta on artikla 6 (1) (b) GDPR.
Kerättyä tietoa käytetään ainoastaan siinä tarkoituksessa, että tiedusteluunne voidaan vastata. Siirtojen aikana kerätty data on tarpeellista, jotta voimme estää toimintojen väärän käytön, ja jotta voimme varmistaa järjestelmiemme turvallisuuden.
Tietojanne pidetään tallennettuina vain sen ajan, kunnes olemme täydellisesti vastanneet pyyntöönne siten, että se teitä tyydyttää, ja kunnes prosessi on loppuun saatettu eikä laillisia velvollisuuksia tallentamisen jatkamiseen ole.
4. Tietoja; sähköposti & tiedote
Jos siihen suostutte, voitte tilata tiedotteemme, jolla annamme teille tietoja ajankohtaisista mielenkiintoisista tarjouksistamme sekä tuote-innovaatioista. Mainostetut tuotteet ja palvelut mainitaan suostumuslomakkeessa.
Tiedotteemme tilaamisessa käytämme niin sanottua tuplavalintakäytäntöä. Sen jälkeen kun olette tilanneet tiedotteemme verkkosivustoltamme, lähetämme teille viestin ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen ja pyydämme vahvistustanne. Jos ette vahvista tilaustanne [24 tunnin] kuluessa, tietonne lukitaan ja automaattisesti poistetaan kuukauden kuluessa. Lisäksi tallennamme IP-osoitteenne ja ajankohdan, jolloin olette kirjautunut ja vahvistanut asian. Tämän proseduurin tarkoitus on mahdollistaa se, että voimme todistaa rekisteröitymisenne ja, jos tarpeen, selvittää mahdollinen tietojenne väärinkäyttö.
Tiedotteen lähettämiseen käytämme sähköpostiosoitettanne sekä nimeänne ja arvonimeänne, jotta voimme osoittaa tiedotteen henkilökohtaisesti teille. Viittaus muuhun, erikseen merkittyyn tietoon on vapaaehtoista ja sitä käytetään, jotta voimme viitata teihin henkilökohtaisesti. Kun olette vahvistanut asian, tallennamme sähköpostiosoitteenne tarkoituksena lähettää teille tiedotteemme. Laillinen peruste on artikla 6 (1) (f.), GDPR.
Voitte peruuttaa suostumuksenne tiedotteen tilaukseen milloin tahansa ja peruuttaa tilauksen. Voitte ilmoittaa julki peruutuksenne klikkaamalla hyperlinkkiä, joka on mukana jokaisessa tiedotesähköpostissa, tai voitte lähettää meille viestin sähköpostilla [unsubscribe@bm-chemie.com].
III. Vastaanottajien luokat
1. Tiedonsiirto tietojenkäsittelyssä osaltamme

Käytämme erikoistuneita palveluiden tarjoajia, kun käsittelemme osaa tedoistanne. Palveluiden tarjoajat, joita käytämme, on valittu huolella ja valvomme heidän toimintaansa säännöllisesti. He prosessoivat henkilökohtaista tietoa vain puolestamme ja ankarasti ohjeidemme mukaan, perustuen asianmukaisiin sopimuksiin, liittyen tilausprosessointiin.
Käytämme ulkopuolisia tietotekniikka-palveluiden tarjoajia, varsinkin jotta voimme tarjota teille sovellusalustamme, tietokantamme sekä työkalut tuotteidemme ja palveluidemme käyttämiseen (esim. verkkosivustomme, tiedotteiden lähettäminen ja tiedottavat sähköpostit), ja jotta voimme analysoida käyttäjien toimintaa verkkosivustoillamme, sekä jotta voimme esittää mainoskampanjoita. Henkilökohtaisten tietojenne siirtäminen tapahtuu, kun neuvottelemme kanssanne sopimuksesta tai kun sopimus kanssanne tehdään, tämä perustuu artiklaan 6 (1) (b), GDPR. Se pohjautuu myös legitiimiin etuumme, kun kehitämme ja promotoimme tuotteitamme, perustuen artiklaan 6 (1) (f), GDPR. Lisäksi tietojen siirto tapahtuu sen mukaan, kuten olette antanut meille suostumuksenne henkilökohtaisten tietojenne prosessointiin, perustuen suostumukseenne artiklan 6 (1) (a), GDPR sisällön mukaan.
2. Tiedonsiirto tuotteidemme ja palveluidemme tueksi
Jotta voimme tarjota ja esittää tuotteemme ja palvelumme, saatamme siirtää henkilökohtaisia tietojanne yhtiöihin Bodo Möller Chemie Group-yhtiön sisällä osana sisäistä käsittelyä perustuen resurssien jakamiseen. Tiedonsiirto perustuu lailliseen etuumme, jotta voimme tehdä tehokkaasti sisäisiä hallinnollisia toimintoja, ja se perustuu resurssien jakamiseen sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen artiklan 6 (1) (f), GDPR mukaan.
3. Tietojen siirto johtuen laillisesta velvoitteesta
Muutoin siirrämme henkilökohtaisia tietojanne vain ja kuten laillinen velvoite tietojen edelleen toimittamiseen on olemassa meitä kohtaan. Tiedonsiirto tapahtuu artiklan 6 (1) (c), GDPR mukaan (esim. poliisivirkamiehille rikostutkimusten yhteydessä tai tietosuojan valvoville virkamiehille).
4. Tiedonkäsittely EU/ETA-alueen ulkopuolella
Osaa tiedoistanne käsitellään maissa, jotka ovat Euroopan unionin (”EU”) tai Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolella, näissä maissa saattaa olla vallalla heikomman tason tietosuojauskäytäntö. Näissä tapauksissa varmistamme, esimerkiksi standardin mukaisilla sopimusklausuuleilla sopimusliikekumppaniemme kanssa, että riittävä tietosuojataso tiedoillenne on taattu. Olemme informoineet teitä olemassaolevista soveltuvista suojatakuuksista tämän tietosuojatiedotteen sisällössä.
IV. Tietojenne poistaminen
Käsittelemämme tieto tuhotaan tai sen prosessointia rajoitetaan artiklan 17 ja 18, GDPR mukaan. Ellei nimenomaisesti mainittu tässä tietosuoja-deklaraatiossa, tallentamamme data tuhotaan niin pian kuin sitä ei enää vaadita käytettäväksi sen oikeaan tarkoitukseen, eikä tiedon poisto ole ristiriidassa minkään lakisääteisen tiedontallennusvelvoitteen kanssa. Jos dataa ei poisteta, koska se on tarpeen muihin ja laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, sen prosessointi on rajoitettua. Tämä tarkoittaa, että pääsy tietoihin on estetty, eikä tietoa käytetä muihin tarkoituksiin.
V. Oikeutenne
1. Tietoon liittyvien henkilöiden oikeudet

Seuraavat oikeudet ovat yleisesti teille kuuluvia sovellettavien tietosuojalakien mukaan:

 • Oikeus saada tiedot niistä henkilökohtaisista tiedoista, jotka olemme tallentaneet;
 • Oikeus pyytää henkilökohtaisten tietojenne korjaus, poisto tai rajoitettu prosessointi;
 • Oikeus tietojen siirtoon;
 • Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle;
 • Saatte milloin tahansa perua suostumuksenne henkilökohtaisten tietojenne keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Tällainen peruminen vaikuttaa siitä lähtien kun sen teette ja tulevaisuudessa. Jos haluatte lisätietoja, lukekaa yllä esitetyt kappaleet, joissa kuvataan tiedonkäsittelyä, joka perustuu suostumukseenne;
 • Oikeus vastustaa tiedonkäsittelyä, johtuen omasta laillisesta edustamme, artiklan (1) (f), GDPR mukaan, johtuen yleisestä edusta tai profiloinnista artiklan 6 (1) (e), GDPR mukaan, ellemme pysty todistamaan että on olemassa pakottavia, valtuutettuja syitä, jotka syrjäyttävät etunne, oikeutenne ja vapautenne, tai jos kyseinen tietojen prosessointi tehdään laillisten vaateiden julkituomiseksi, ajamiseksi tai puolustamiseksi.

Jos haluatte käyttää oikeuksianne, olkaa hyvä ja osoittakaa pyyntönne yhteydenottolomakkeella yhtiömme tietosuojavaltuutetulle, jonka yhteystiedot näette alla.
2. Yhteystiedot
Jos teillä on mitä tahansa kysyttävää liittyen tietosuojaan, ottakaa yhteyttä yhtiömme tietosuojavaltuutettuun käyttäen seuraavaa osoitetta:
Tietosuojavaltuutettu
Peter Weiss
Bodo Moeller Chemie GmbH
Senefelderstraße 176
D-63069 Offenbach
Faksi: +49 (0) 69 838326-0
Faksi: +49 (0) 69 838326-166
Sähköposti: privacy@bm-chemie.de

VI. Yksityisyysohjeiston muutokset
Saatamme muuttaa ja päivittää yksityisyysohjeistoamme toisinaan. Päivitykset yksityisyysohjeistoomme julkaistaan verkkosivustollamme. Mikä tahansa tällainen muutos tulee voimaan, kun se julkaistaan verkkosivustollamme. Siksi suosittelemme, että te käytte sivustolla säännöllisesti, jotta olette tietoinen mahdollisista päivityksistä.

Viimeisin päivitys: 02.08.2018